top of page
תמונה של חנות מעוצבת של קפה ותבלינים בשוק

עיצוב חנויות וחללי מסחר 

עיצוב שמייצר רווחים 

  בשנים האחרונות עיצבתי חנויות מסוגים שונים ובסגנונות שונים.
 בתהליך עיצוב של חללי מסחר, שאלת
האסתטיקה, הצרכים הייחודיים של העסק וגודל החלל בסוף מתנקזים לשאלה:
מהו העיצוב הנכון שייצר רווחים מקסימליים עבור העסק? 

כמו כל שאר תחומי העבודה שלי, גם כאן זהו תהליך הנפתח בדו-שיח ביני ובין בעל העסק ומגיע לשיאו עם קבלת תכניות הביצוע. מכאן אני ממשיך ללוות את תהליך הביצוע על מנת לוודא שהתכניות אכן מתממשות במציאות עד גמר הפרויקט.

אין ספק שתחושת הסיפוק כאשר אני עובר ליד עסק הומה אדם שעיצבתי, היא גדולה ביותר... 

עיצוב חנויות תבלינים זאב מוסוקוביץ 6.jpg
עיצוב חנות תבלינים זאב מוסוקביץ .jpg
עיצוב חנויות תבלינים זאב מוסוקוביץ 5.jpg
20150204_130133.jpg
עיצוב מכון יופי זאב מוסקוביץ
עיצוב חנויות ומסעדות .jpg
עיצוב חנויות זאב מוסקוביץ.jpg
1עיצוב חנויות שוק מחנה יהודה זאב מוסקובי
bottom of page