New-York BakeShop

ארנונה

משפחת רז

נתיב פיתוח, דירה לדוגמא

ניידים, חנות ומעבדה

משפחת צבי

רשת חנויות לדברי מאפה

לב הטבע, חנות בריאות

מאפה הבית

רשת חנויות לדברי מאפה

משפחת טרופר

הדמיה מבט מהמטבח

שיפוץ כללי בדירה הריסת כל המצב הקיים תכנון מחדש וחלוקה לחדרים